Mecanitzats

El Mecanitzat és el conjunt d'operacions que partint d'una peça en brut s'obté una peça de la forma i dimensions desitjades.