Rectificat

En el rectificat l'eina és un disc rotatiu que gira a gran velocitat de tall format per partícules de material abrasiu molt dur. Aquesta eina ragui o desgasta la superfície de la peça, per la qual cosa les passades són de petit espessor.